Welkom bij tuinderij Klein Alma

Volg ons op Facebook

Tuinderij Klein Alma is een zelfoogsttuin aan de rand van Bedum. De tuinderij werkt volgens het CSA-principe: Community Supported Agriculture oftewel gemeenschapslandbouw. Dit houdt in dat je je verbindt met de tuinderij door een oogstaandeel te kopen voor één heel seizoen. Daarvoor mag je wekelijks jouw deel komen oogsten. Zo weet je waar jouw groente groeit, je kent de tuinder en na een poosje wordt het ook een beetje jouw tuin.

Op tuinderij Klein Alma wordt milieuvriendelijk gewerkt. Plant- en zaaigoed, compost e.d. dat wordt aangekocht, is van biologische oorsprong. We gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. We werken aan een gezonde bodem door het bodemleven te stimuleren. Om de biodiversiteit te vergroten hebben we een haag aangeplant van inheemse bomen en struiken. Jaarlijks zaaien we diverse bloemenstroken voor bijen en andere insecten. De komende jaren zullen de in 2019 aangeplante fruitbomen in productie komen.

Oogstaandeel of pakket

In het komend seizoen bieden we oogstaandelen aan van minimaal 30 weken, gemiddeld 6 groenten per week. Dat zullen aan het begin en eind van het seizoen misschien 3 à 4 soorten groenten zijn en midden in het seizoen 7 of meer. Afhankelijk van het weer begint het oogstseizoen ergens in mei en eindigt het in december.

Door je op deze manier aan de tuinderij te verbinden, weten wij hoeveel we moeten zaaien en planten. We delen de overvloed, maar ook het risico op verminderde opbrengst.

Voor oogstdeelnemers is de tuin geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur. Wekelijks ontvang je op woensdag een oogstbericht waarin staat wat er vanaf donderdag (het begin van de nieuwe oogstweek) te oogsten is.

Eén volledig oogstaandeel kost dit jaar (seizoen 2022) 270 euro, dit biedt ruim voldoende groente voor één volwassen persoon. Afhankelijk van de samenstelling van je gezin/huishouden kies je voor één of meerdere oogstaandelen. Het tweede, derde en vierde oogstaandeel koop je met korting. Voor een gezin van vier of meer personen geldt een maximumbedrag van 600 euro per jaar.

Om uit te proberen of een oogstaandeel iets voor je is, bieden we een proefabonnement van vier aaneengesloten weken. Als je niet zelf wilt oogsten is er een mogelijkheid om een groentetas te komen afhalen hier op de tuinderij. Daarnaast zijn we bezig een route op te zetten met afhaalpunten in Onderdendam, Middelstum, Westerwijtwerd, Loppersum etc.

Ben je geïnteresseerd in een oogstaandeel, groentetas, proefabonnement , de bezorgroute van groentetassen of een strippenkaart voor bloemen? Neem contact met ons op: info@kleinalma.nl. Je krijgt dan een mail met nadere informatie en prijzen toegestuurd.

Tuinderij Klein Alma biedt onderdak aan het voedselcollectief Lokaal Maal (in oprichting): een groep burgers die gezamenlijk lokaal geproduceerd voedsel inkoopt bij boeren en de biologische groothandel. Wil je meer weten over Lokaal Maal? Neem contact op met: lokaalmaal@gmail.com.

Van 1 juni tot 15 oktober hebben we groenten en bloemen te koop in onze boerderijwinkel op het erf.

We nodigen je uit op de tuinderij en geven graag meer informatie over deelname op iedere zaterdagochtend in de zomermaanden (april t/m september) tussen 10.00 en 12.00 uur. Mocht je op een ander moment willen langskomen, dan graag op afspraak: 06 41695789.